foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
PL - Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipkana rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie. ____________________________ ENG - The Ireneusz Ślipek Association for Polish-Jewish Dialogue in Warta. Read More...

Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka

na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie

Język / Language

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt, który realizowaliśmy w ramach programu Mikrogranty "Łódzkie na plus" 2019 od 31 października do 4 grudnia br. zakończył się pełnym sukcesem!!! Dzięki pozyskanym funduszom oraz naszym ochotnikom wykonaliśmy masę prac porządkowych na lokalnym cmentarzu żydowskim. Było to m. in. koszenie trawy oraz wywożenie odpadów zielonych przez firmę porządkową, grabienie trawy i liści, odmalowanie bramy wejściowej i furtki oraz napisów na ogrodzeniu przy nich.

Trzeba przyznać, że od lat nasz lokalny zabytek nie był w tak dobrym stanie jak dziś. A wszystko to zawdzięczamy dofinansowaniu w ramach programu Mikrogranty "Łódzkie na plus" 2019, pracy członków Stowarzyszenia im. Ireneusza Ślipka, ochotników oraz dzieci i wychowawców ze Szkoły Podstawowej w Warcie.

Należy jednak pamiętać, że cmentarz to nie tylko miejsce, ale również i historia, o której warto pamiętać. Dlatego chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować dr Kamili Klauzińskiej oraz Johnowi Crustowi, którzy wsparli naszą inicjatywę prowadząc w ramach projektu warsztaty mające na celu zaznajomienie dzieci z historią warckich Żydów.

Żadna z wcześniejszych inicjatyw nie przyniosła tylu korzyści i nie odmieniała zarówno terenu cmentarza jak i podejścia najmłodszych do dbania o wspólne dobro oraz do historii naszej mieściny.

Mamy nadzieję, że projekt ten będzie początkiem nowych inicjatyw. My nie zwalniamy tempa i pomimo zakończenia programu zamierzamy kontynuować idee naszego projektu tak długo, jak tylko będzie to możliwe.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam doprowadzić ten projekt do końca.

Dziękujemy za wsparcie !!!