foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
PL - Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipkana rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie. ____________________________ ENG - The Ireneusz Ślipek Association for Polish-Jewish Dialogue in Warta. Read More...

Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka

na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie

Język / Language

PLAN DZIAŁAŃ Stowarzyszenia im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie na rok 2020

1. Zmiana wizerunku ogrodzenia cmentarza żydowskiego:
a) zamiana płyt betonowych (po dwa przęsła z każdej strony bramy/furtki wejściowej) na przęsła wykonane z cegły z wmurowanymi między cegłami niewielkimi fragmentami macew (w zależności od zgody Gminy Żydowskiej w Łodzi)
b) obsadzenie ogrodzenia ozdobnym bluszczem zimozielonym na całej długości

2. Aktywne uczestnictwo w realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez Szkołę Podstawową im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie w ramach programu szkolnego „Ireneusz Ślipek – most między dwiema kulturami”

3. Kontynuacja współpracy ze Szkołą Podstawową w Izbicy Kujawskiej i Miejską
i Gminną Biblioteką Publiczną w Warcie

4. Udział w realizacji projektu edukacyjnego "Śladami Żydów w Warcie" w ramach ogólnopolskiego programu Szkoła Dialogu (finansowanie wykonania mapy z oznaczeniem miejsc ważnych dla żydowskiej części historii Warty, ustawienia drogowskazów do tych miejsc i symbolicznego oznakowania granic getta warckiego)

5. Zorganizowanie koncertu muzyki żydowskiej

6. Organizacja działań edukacyjnych adresowanych do młodzieży z terenu Warty
i okolic (spotkania, prelekcje, warsztaty itp.)

7. Zbiórka publiczna na rzecz utrzymania cmentarza żydowskiego w Warcie i renowacje wybranych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Warcie

8. Propagowanie działalności Stowarzyszenia na arenie regionalnej, krajowej
i międzynarodowej

9. Upamiętnienie miejsca zamordowania Mosze Szajnika i Meira Lejba Rozenwalda przez ludzi Groźnego (tablica pamiątkowa w chodniku lub na kamienicy przy ul. Cieleckiej)

10. Starania o zwiększenie liczby członków Stowarzyszenia

11. Poszukiwanie źródeł środków finansowych na realizację celów Stowarzyszenia

12. Kontynuacja okresowych prac zmierzających do utrzymania terenu cmentarza żydowskiego w Warcie w godnym stanie

13. Przywrócenie tablic informacyjnych na cmentarzu żydowskim.