foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
PL - Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipkana rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie. ____________________________ ENG - The Ireneusz Ślipek Association for Polish-Jewish Dialogue in Warta. Read More...

Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka

na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie

Język / Language

  1. Nawiązanie współpracy z władzami miasta Warta, Gminą Żydowską, naukowcami i specjalistami wiedzy o judaizmie, Szkołą Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie oraz Warckim Centrum Kultury.
  2. Pozyskiwanie sponsorów oraz funduszy.
  3. Renowacja bramy cmentarza żydowskiego w Warcie.
  4. Prace porządkowe na cmentarzu.
  5. Działalność edukacyjna – współpraca przy realizacji projektu edukacyjnego pt. „Ireneusz Ślipek – most między dwiema kulturami” realizowanego w Szkole Podstawowej w Warcie.
  6. Starania o nawiązanie współpracy między Szkołą Podstawową im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie a szkołą/ami w Izraelu.
  7. Założenie strony internetowej Stowarzyszenia.
  8. Założenie strony Stowarzyszenia na Facebook’u.
  9. Podjęcie działań w celu uznania cmentarza żydowskiego w Warcie cmentarzem ofiar wojennych.
  10. Oznakowania cmentarza żydowskiego w formie drogowskazów.