foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
PL - Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipkana rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie. ____________________________ ENG - The Ireneusz Ślipek Association for Polish-Jewish Dialogue in Warta. Read More...

Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka

na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie

Język / Language

Nasze stowarzyszenie zostało wprowadzone do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Sieradzkiego 8 grudnia 2018 r.

Założyło je pięć osób powodowanych miłością do każdego bliźniego i potrzebą krzewienia tolerancji, szacunku wobec przedstawicieli innych nacji i wyznań. Tych pięcioro zapaleńców to:

  1. Adriana Dzieran,
  2. Włodzimierz Dzieran,
  3. Beata Łuczak,
  4. Piotr Łuczak,
  5. Zbigniew Talaga.

Tego ostatniego obarczono obowiązkami reprezentowania stowarzyszenia wobec osób trzecich.

Nasz patron, Ireneusz Ślipek był człowiekiem niezwykłej siły, wytrwałości i stanowczości. Wszystkie te swoje cechy pracowicie koncentrował na odtwarzaniu i porządkowaniu cmentarza żydowskiego w Warcie.

Członkiem honorowym naszego stowarzyszenia został pośmiertnie Pan Ruben Gelbart, którego zasługi dla ratowania pamięci o warckich Żydach doprawdy trudno przecenić.

Obecność' Panów Gelbarta i Ślipka wśród członków stowarzyszenia mobilizuje nas do działań zmierzających do popularyzacji wiedzy o kulturze żydowskiej wśród Polaków, ale i Żydom będziemy prezentować naszą kulturę.

Przyłączcie się do nas. Jest mnóstwo zadań do wykonania i pomysłów do zgłaszania